Organisatie

Doelstelling
a. het bieden van tijdelijke ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door middel van een wekelijks af te halen pakket ter dekking van de eerste levensbehoeften;
b. het tegengaan van verspilling van voedsel;
c. het bieden van een luisterend oor tegen sociale uitsluiting;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Samenwerking
Voedselbank Uithoorn – De Kwakel is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en van het Regionaal Overleg Platform Noord-Holland.
Daarnaast werkt de voedselbank Uithoorn – De Kwakel samen met omliggende voedselbanken, zoals Voedselbank Aalsmeer en Voedselbank Haarlemmermeer en de regionale Voedselbank Amsterdam

Structuur
Voedselbank Uithoorn – De Kwakel bestaat uit een bestuur en drie afdelingen.

Deze afdelingen zijn:

  • Intake
  • Uitgifte
  • Voedselwerving

 

Bestuur
voorzitter: de heer A. Meijer Timmerman Thijssen                                                                secretariaat: mevrouw C. Overwater
penningmeester: de heer P. Hoogenboom                                                                         Vrijwilligersbeleid: mevrouw R. Walta

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Privacy Statement

Resultaten Rekening en Balans

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sociaal Jaarverslag

Sociaal jaarverslag Voedselbank Uithoorn 2015

Sociaal jaarverslag VBU 2016

Sociaal jaarverslag VBU 2017

Sociaal jaarverslag VBU 2018

Sociaal jaarverslag VBU 2019