Voedselbank

Wilt u een voedselpakket aanvragen ? Klik hier !

Doneer een of meer voedselpakketten, klik hier!   

De Voedselbank verzorgt voedselhulp voor mensen die deze hulp hard nodig hebben. Vrijwilligers en sponsors steunen ons daarbij.

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van eten te kunnen voorzien, werken we samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werkt de Voedselbank samen met lokale organisaties, die onze  klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn:

  • Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen.
  • Van onze klanten wordt verwacht, dat zij zo goed mogelijk zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële probleem.

Wij noemen dat: “Geen pakket zonder traject”.

De levensmiddelen krijgen we van particulieren die dat voor ons kopen. Of van winkeliers en producenten die het ons schenken om verspilling tegen te gaan (bijvoorbeeld bij overproductie of slecht verkoopbare artikelen wegens verpakkingsfouten). Van al die levensmiddelen stellen wij voedselpakketten samen. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met uw levensstijl en uw eetgewoontes.

De voedselpakketten zijn dus bedoeld als hulp voor mensen die voor kortere of langere tijd te weinig geld hebben om van te leven.

Het voedsel voldoet aan de eisen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) daaraan stelt. Deze NVWA controleert ons daar regelmatig op.

 

Wilt u geld, goederen of diensten doneren? Kijk op de pagina “Doneren“!